HIGHokary hil talap edýäris

GENKOR GURNAMASY

 • UBL nuklein kislotasyny kesgitleýän guty gaplaýyş karton enjamy

  UBL nuklein kislotasyny kesgitleýän guty gaplaýan karton ...

  UBL Zawody Awtomatiki kartonlaşdyryş maşynynyň ulanylýan aralygy : 1.Bu esasan gasynlanan kagyzdan, ak tagtadan, çal kartondan we beýleki gaplaýyş materiallaryndan ýasalan kagyz gutular üçin amatlydyr.2.Karton gaplamakda sanly önümler, kosmetika, trikotawear, iýmit, oýunjak, miweler, gündelik zerur zatlar we dermanlar ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Önümiň parametrleri UBL Synag belligi Kartonlaşdyryş maşynynyň görnüşi HL-Z-C120 maşynyň ady Synag belligi Kartonlaşdyryş maşynynyň güýji 220V 50Hz ...

 • Doly awtomatiki çüýşäni doldurýan möhürleme belgili önümçilik liniýasy

  Doly awtomatiki çüýşäni doldurýan möhürleme belgisi ...

 • UBL ýelim görnüşli karton maşyn

  UBL ýelim görnüşli karton maşyn

  UBL zawodynyň ýelim görnüşli kartonlaşdyryjy maşyn UBL / Huanlian toparynyň awtomatiki orta ölçegli ýelim pürküji karton maşyny, ykjam we ýerlikli dizaýn, ýönekeý işlemek we amatly tehniki hyzmat bilen açylmagyny, gaplanylmagyny, bukulmagyny we möhürlenmegini birleşdirýär.PLC programmirläp bolýan dolandyryş ulgamyny we adam maşyn interfeýsiniň dürli parametrlerini kabul ediň.Şol bir enjamyň kesgitlenen diapazonynda, köp spesifikasiýa ulanylyşyna ýetmek üçin aýlaw şkalasy arkaly çalt düzedilip bilner....

 • UBL Dil karton maşyn

  UBL Dil karton maşyn

  UBL Zawody Awtomatiki kartonlaşdyryş maşynynyň ulanylýan aralygy : 1.Bu esasan gasynlanan kagyzdan, ak tagtadan, çal kartondan we beýleki gaplaýyş materiallaryndan ýasalan kagyz gutular üçin amatlydyr.2.Karton gaplamakda sanly önümler, kosmetika, trikotawear, iýmit, oýunjak, miweler, gündelik zerur zatlar we dermanlar ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Önümiň parametrleri Orta ölçegli dil karton maşyn HL-C-002 Maşynyň ady Orta ölçeg Dil karton maşynynyň güýji 220V 50 ...

 • Inçe eşikleri bukýan gaplaýyş enjamy

  Inçe eşikleri bukýan gaplaýyş enjamy

  Enjamlaryň funksiýasy 1. Enjamlaryň bu tapgyry, FC-M152A esasy modelinden ybarat bolup, egin-eşikleri çepe we saga bir gezek eplemek, uzynlygy bir ýa-da iki gezek eplemek, plastik paketleri awtomatiki iýmitlendirmek we sumkalary awtomatiki doldurmak üçin ulanylyp bilner.2. Funksiýa komponentlerini aşakdaky ýaly goşup bolýar: awtomatiki gyzgyn möhürleýji komponentler, awtomatiki ýelim ýyrtyjy möhürleýji komponentler, awtomatiki gaplaýyş komponentleri. Komponentler ulanyş talaplaryna laýyklykda birleşdirilip bilner.3. Ekiniň her bölegi ...

 • Galyň we inçe eşikler bukulýan gaplaýyş enjamy

  Galyň we inçe eşikler bukulýan gaplaýyş enjamy

  Enjamlaryň funksiýasy 1. Enjamlaryň bu tapgyry, eşikleri çepe we saga bir gezek eplemek, uzynlygyny bir ýa-da iki gezek eplemek, plastik paketleri awtomatiki iýmitlendirmek we sumkalary awtomatiki doldurmak üçin ulanylýan FC-M412A esasy modelinden durýar.2. Funksiýa komponentlerini aşakdaky ýaly goşup bolýar: awtomatiki gyzgyn möhürleýji komponentler, awtomatiki ýelim ýyrtyjy möhürleýji komponentler, awtomatiki gaplaýyş komponentleri. Komponentler ulanyş talaplaryna laýyklykda birleşdirilip bilner.3. Enjamyň her bölegi ...

 • Gorag kostýumy hirurgiki köýnek bukulýan gaplaýyş enjamy

  Gorag kostýumy hirurgiki eşik bukulýan gaplama m ...

  Gorag kostýumy hirurgiki köýnek bukulýan gaplaýyş enjamy Enjamlaryň funksiýasy ③.Enjamyň her bölegi 600PCS / H tizlik talaplaryna laýyklykda düzülendir.Islendik kombinasiýa umumy işde bu tizlige ýetip biler.④.Enjamyň giriş interfeýsi, aňsat saýlamak üçin 99 görnüşli eşik bukulmagy, gaplamak, möhürlemek we saklamak parametrlerini saklap bilýän duýgur ekran giriş interfeýsi.Enjamlaryň aýratynlyklary machines Maşynlarymyz dizaýn ...

 • Awtomat polotensany bukmak we gaplamak üçin maşyn

  Awtomat polotensany bukmak we gaplamak üçin maşyn

  Enjamlaryň funksiýasy ①.Enjamlaryň bu tapgyry, FT-M112A esasy modelinden ybarat bolup, egin-eşikleri çepe we saga bir gezek eplemek, uzynlygyny bir ýa-da iki gezek eplemek, plastik paketleri awtomatiki iýmitlendirmek we sumkalary awtomatiki doldurmak üçin ulanylyp bilner.②.Funksiýa komponentlerini aşakdaky ýaly goşup bolýar: awtomatiki gyzgyn möhürleýji komponentler, awtomatiki ýelim ýyrtyjy möhürleýji komponentler, awtomatiki gaplaýyş komponentleri. Komponentler ulanyş talaplaryna laýyklykda birleşdirilip bilner.③.Deňligiň her bölegi ...

Bize ynan, bizi saýla

Biz hakda

 • kompaniýa img1
 • kompaniýa img3
 • kompaniýa img4

Gysgaça düşündiriş :

Huan Lian —— bellikli maşyn we akylly gaplama çözgüdi üpjün ediji!

“Dongguan Huan Lian Automation Equipment Co., Ltd.” Hytaýyň meşhur önümçilik şäheri - “Dongguan City” -de ýerleşýär. Techokary tehnologiýaly hususy kärhanalaryň biri hökmünde tehnologiýa gözleg we ösüş, önümçilik, satuw, iş ýygyndysy.Kompaniýa “Made in China 2025” -e goşant goşmagy maksat edinýär.Baş kompaniýanyň awtomatlaşdyrylan gaplama önümçilik liniýasynyň esasy işine gönükdirilen bu kompaniýa, öz-özüne ýelmeýän etiketkany çap etmegiň, takyk işlemegiň, awtomatiki metaldan, akylly eşik gaplaýyş tehnikasynyň we ş.m. önümçilik zynjyry ekologiýasynda kömekçi iş toparyny döretdi.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Wakalar we söwda görkezişleri

 • Sergi-img (1)
 • Sergi-img (2)
 • Sergi-img (3)
 • Sergi-img (4)
 • Sergi-img (5)
 • Sergi-img (6)
 • Sergi-img (7)
 • Sergi-img (8)
 • Sergi-img (9)
 • Sergi-img (10)
 • Sergi-img (11)
 • Sergi-img (12)
 • Sergi-img (13)
 • Sergi-img (14)
 • Sergi-img (15)
 • Sergi-img (16)
 • Sergi-img (17)
ref: _00D361GSOX._5003x2BeycI: ref